Home » Artikelen » auteursrecht

Tag: auteursrecht

Rechter veroordeelt een kunstenaar tot het maken van een groot en ‘indrukwekkend’ kunstwerk

Op 24 juni j.l. heeft de Rotterdamse rechtbank uitspraak gedaan in de zaak Kreuk versus Vo[1]. In deze zaak sleepte Bert Kreuk, een Nederlandse kunstverzamelaar, de Deens-Vietnamese kunstenaar Danh Vo voor de rechter vanwege wanprestatie. Vo zou niet het afgepsroken kunstwerk hebben geleverd voor “Transforming the Known”, een tentoonstelling van Kreuk’s collectie in het Haags …

Read more

Digitenne niet gehouden aan onderhandelingsresultaat RoDAP met BUMA

De voorzieningenrechter te Amsterdam heeft op 7 januari jl. geoordeeld [vonnis] dat Digitenne niet gehouden is aan het onderhandelingsresultaat van vereniging RoDAP (Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties) met BUMA. Digitenne is wel lid van RoDAP maar heeft niet deel genomen aan de onderhandelingen met BUMA over het tarief voor distributie van televisiezenders en is ook …

Read more

Auteursrecht; vrij- en illegaal gebruik. Hadopi laat van zich horen met rapport over internetgebruik in Frankrijk

De Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur l’Internet) is in Frankrijk verantwoordelijk voor de naleving van de 3-strikes-out wetgeving die moet voorkomen dat internetgebruikers illegaal up- en downloaden. De Hadopi heeft op 4 augustus jongstleden zijn vijfde ‘barometer’ gepubliceerd met de titel “Hadopi , gebruik van culturele …

Read more