Home » Artikelen

Hoge Raad erkent het recht om vergeten te worden ook voor verdachten

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over privacybescherming voor een (vermeende) huurmoordenaar. Eiser, op het moment in hoger beroep van een veroordeling tot zes jaar gevangenisstraf wegens poging tot uitlokking van een huurmoord, verzocht Google om zijn persoonsgegevens te rectificeren, uit te wissen of af te schermen door het verwijderen van URL’s die met zijn persoon in verband werden gebracht bij het invoeren van zijn volledige naam in de zoekmachine van Google en alle zoekresultaten gerelateerd aan zijn persoonsgegevens te verwijderen en verwijderd te houden. Zowel de voorzieningenrechter als het hof hadden deze vorderingen afgewezen.

In diens arrest gaat de Hoge Raad verder in op de uitspraken van het Hof en de Rechtbank en analyseert hij de afweging van de belangen van eiser (privacy), Google cs (economisch) en het algemene publiek (informatie).

Read more

Inschrijving van Michael Jordan-merken in China te kwader trouw

Qiaodan Sports, een Chinees sportkledingbedrijf, verloor onlangs drie van zijn geregistreerde merken in een rechtszaak tegen de beroemde Amerikaanse basketballer Michael Jordan. De drie ingetrokken merken die gebaseerd waren op ‘乔丹’, letterlijk Jordan’s Chinese naam in Chinese karakters, werden gebruik voor een breed scala aan producten zoals sportkleding, dranken en zelfs kerstboomdecoratie. Over het algemeen wordt de uitspraak beschouwd als slechts een gedeeltelijke overwinning voor Michael Jordan, omdat zijn intrekkingsverzoeken voor andere omstreden merken zoals ‘qiaodan’, Jordan’s Chinese naam in Pinyin, werden afgewezen door de Supreme Court van de Volksrepubliek China. Read more

Bruikleengevers aan Amerikaanse musea nu beter beschermd (?)

Op 16 december 2016 is The Foreign Cultural Exchange Jurisdictional Immunity Clarification Act (FCEJICA) ondertekend door de president en van kracht in de Verenigde Staten. De wetgeving is bedoeld om bruikleengevers aan Amerikaanse musea beter te beschermen tegen gerechtelijke procedures aldaar. Het gaat hierbij om om bruikleengevende instituten in eigendom van de staat, zoals nationale musea.

Dit betekent geen grote verandering van de bestaande wetten, maar de regeling past de Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) – waarmee aan buitenlandse staten immuniteit wordt verleend tegen Amerikaanse gerechtelijke procedures – zodanig aan dat het importeren van “cultural significant artworks” door musea ten behoeve van tijdelijke non-profit tentoonstellingen, niet als “commercial activity” gekarakteriseerd kan worden. Indien de activiteiten van een museum onder die definitie vielen was er voorheen namelijk geen sprake van immuniteit tegen gerechtelijke procedures in de V.S., maar slechts van immuniteit van het geleende kunstwerk tegen beslag op grond van de Immunity From Seizure Act (IFSA).

Read more

Status Payrolling helder!

Op 4 november jl. heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft met betrekking tot de discussie die zowel in de literatuur als in de rechtspraak plaatsvond over de vraag of de zogenaamde allocatiefunctie van een payrollbedrijf een vereiste is om te kunnen spreken van een uitzendovereenkomst ex. artikel 690 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.[1]  Deze allocatiefunctie houdt in dat een detacheringsbedrijf of bijvoorbeeld payrollbedrijf zich concentreert op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van (tijdelijke) arbeid, zoals vervanging van werknemers tijdens ziekte of andere afwezigheid, op de arbeidsmarkt.

Deze vraag heeft de Hoge Raad beantwoord in de zaak van Care4Care tegen StiPP op 4 november 2016 en aangegeven dat er geen allocatiefunctie vereist is om artikel 690 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing te laten zijn. Specifiek ging het om de vraag of er op een werkgever de verplichting ligt om deel te nemen in een bedrijfstakpensioenfonds voor uitzendondernemingen.

  Read more

Wanbeleid bij ADO Den Haag

Aan de hand van het spraakmakende conflict tussen United Vansen International Sports Co. Ltd. en voetbalclub ADO Den Haag wordt in dit artikel de Nederlandse enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer nader toegelicht. Tevens wordt er kort aandacht besteed aan de uitspraak van de rechtbank Den Haag in de kort geding procedure.

Op donderdag 15 december 2016 stonden ADO Den Haag (hierna: ADO) en United Vansen (hierna: UVS), het bedrijf van grootaandeelhouder Hui Wang, tegenover elkaar bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer heeft als taak om te oordelen over (juridische) geschillen in een Nederlandse vennootschap. De kern van het geschil tussen beide partijen is dat volgens de directie van ADO Den Haag, UVS haar betalingsverplichtingen niet nakomt, wanbeleid heeft gevoerd en de continuïteit van ADO in gevaar brengt.

Read more

ACM geeft duidelijk signaal aan webwinkels door uitdelen boetes

webshop-2De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 28 september 2016 boetes uitgedeeld aan vijf webwinkels in de modebranche. Deze webwinkels zijn beboet voor het overtreden van regels die zien op annuleringen van aankopen.
ACM heeft de webwinkels Coolcat, Bever, Shoebaloo, voormalig eigenares van Hipvoordeheb en eigenares van bhsupport.nl beboet voor een totaalbedrag van € 590.000,-, omdat zij consumenten onvoldoende informatie gaven op hun websites over de rechten die deze consumenten hebben wanneer zij binnen de wettelijke bedenktijd van hun aankoop willen afzien, het zogenaamde ’herroepingsrecht’.

Read more

Meldplicht datalekken per 1 januari 2016 – plicht en boete

files-and-foldersBedrijven die persoonsgegevens verwerken moeten vanaf 1 januari 2016 datalekken melden[1] bij de Autoriteit Persoonsgegevens[2] (AP) en/of direct bij betrokkenen die geschaad kunnen zijn door het lek.

Een datalek houdt in dat persoonsgegevens verloren zijn gegaan bij een inbreuk op de beveiliging[3]. Het is strikt genomen niet verplicht om alle datalekken te melden maar onterecht niet gemelde datalekken kunnen zwaar(der) worden beboet.

Read more

Wat kost een ondeugdelijk advies?

procedure-kostenDe Engelse dichter Samuel Butler zei het reeds in de zeventiende eeuw: “als men een proces begint, is men van niets zeker behalve de kosten.” Tegenwoordig lijkt deze uitspraak nog altijd treffend te zijn, in ieder geval voor de tot schadevergoeding veroordeelde partij.

Iets dergelijks ondervond ook Biretco BV. Biretco BV is een retailorganisatie in de rijwielbranche, die voorziet in franchiseovereenkomsten m.b.t. de winkelformules Profile: de fietsspecialist en Fietswereld. Biretco BV heeft naar eigen zeggen als missie “het op een klantgerichte, professionele wijze aanbieden van retaildiensten binnen de tweewielerbranche aan zelfstandig ondernemers met als doel het verkrijgen van een effectievere winkelexploitatie en een hogere consumentenwaarde.” Helaas slaagt deze missie niet in alle gevallen.

Read more

Rechter veroordeelt een kunstenaar tot het maken van een groot en ‘indrukwekkend’ kunstwerk

Installation_view_of_We_The_PeopleOp 24 juni j.l. heeft de Rotterdamse rechtbank uitspraak gedaan in de zaak Kreuk versus Vo[1]. In deze zaak sleepte Bert Kreuk, een Nederlandse kunstverzamelaar, de Deens-Vietnamese kunstenaar Danh Vo voor de rechter vanwege wanprestatie. Vo zou niet het afgepsroken kunstwerk hebben geleverd voor “Transforming the Known”, een tentoonstelling van Kreuk’s collectie in het Haags Gemeentemuseum. Kreuk eiste € 898.000 van de kunstenaar. Ondanks het feit dat de rechter Kreuk gelijk gaf, werd de kunstenaar niet veroordeeld tot het betalen van de geëiste geldsom, maar kreeg hij de opdracht de overeenkomst alsnog na te komen (wat feitelijk betekent dat hij alsnog een groot en ‘indrukwekkend’ kunstwerk moet creëren voor de kunstverzamelaar). In de woorden van de rechtbank: “De kunstenaar dient bij de nakoming rekening te houden met de eisen van de kunstverzamelaar, wat betekent dat hij een kunstwerk dient te creëren dat reeds op het eerste gezicht, mede gelet op het formaat ervan, door de beschouwer als indrukwekkend wordt ervaren.”[2]

Read more