Home » Artikelen » Auteursrecht: welke rechten biedt een ‘exclusieve licentie’?

Auteursrecht: welke rechten biedt een ‘exclusieve licentie’?

Door middel van een licentie kunt u van een ander het gebruiksrecht krijgen om bijvoorbeeld een auteursrechtelijk werk openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Heeft u van een ander een licentie verkregen voor het exclusieve gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk, zoals een foto? Betekent dit dat u dan te allen tijde op kunt treden tegen derden die hetzelfde werk gebruiken?

Het antwoord op de laatst gestelde vraag luidt: “Nee”.

Een exclusieve licentie geeft enkel de bevoegdheden die in de akte (licentieovereenkomst) zijn vermeld, of die uit de aard of strekking van de licentieverlening noodzakelijkerwijs voortvloeien (art. 2 lid 3 auteurswet).

Kortom: enkel de houder van het auteursrecht kan in rechte optreden tegen inbreukmakers, tenzij een licentie is verleend, waarin expliciet is bepaald dat ook de licentienemer dat recht heeft of wanneer uit de aard of strekking van de licentieverlening noodzakelijkerwijs voortvloeit dat de licentienemer in rechte mag optreden tegen inbreukmakers.

Voor meer informatie treft u het vonnis van de Rechtbank Den Haag over dit onderwerp, waarin wij de gedaagde partij succesvol hebben bijgestaan.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:10905 en

https://www.boek9.nl/items/iept20191016-rb-den-haag-cardiac-output

Waar dient u onder andere op te letten bij het aangaan van een licentieovereenkomst?

  • Waar gaat het precies om (producten, werken, technologie etc.)?
  • Welke rechten worden er verleend?
  • Exclusiviteit: kunnen derden een soortgelijke licentie verkrijgen?
  • Territorium: in welke landen geldt de licentie?
  • Verkrijgt de licentienemer het recht om in rechte op te treden tegen inbreukmakers?
  • Welke vergoeding dient te worden betaald voor de licentie?

Ernst van Knobelsdorff
Heffels Spiegeler Advocaten
ernst.vanknobelsdorff@heffels-spiegeler.com
0702170200