Home » Bescherming van merken en modellen

Bescherming van merken en modellen

Uw merknaam, logo of model is een waardevol bezit. Met uw merknaam, logo of model onderscheidt u uw producten namelijk van die van andere partijen. Het is erg belangrijk dat u uw merken en modellen goed beschermt. Het recht op een naam, logo of model kunt u alleen krijgen door middel van een registratie. Daarmee is uw naam, logo of model goed beschermd.

Een registratie biedt u het exclusieve recht op een naam, logo of model. Dit betekent dat derden niet hetzelfde merk mogen gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten, waarvoor u het merk heeft ingeschreven en daadwerkelijk gebruikt.

Uw merk is dan tevens beschermd tegen jongere merken die verwarring kunnen opleveren, omdat zij erg veel op uw merk lijken en voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten zijn ingeschreven. Ook kunnen derden dan niet meeliften op de reputatie die u zorgvuldig heeft opgebouwd.

Met een modelrecht kunt u eveneens optreden tegen ieder gebruik van een derde dat dezelfde algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker.

 

Advies, onderzoek en registratie van uw merk en model

Advies
Heffels Spiegeler Advocaten adviseert tevens over de bescherming van uw merken, modellen en handelsnamen. Wij houden daarbij rekening met uw toekomstplannen en de landen waarin u actief bent.

Onderzoek
Wij verrichten een onderzoek naar de beschikbaarheid van een merk en adviseren u over de mogelijkheden en risico’s.

Registratie in de Benelux
Heffels Spiegeler Advocaten verricht uw merk- en modelregistraties zowel in de Benelux als in de EU. Indien u uw merk voornamelijk in Nederland zal gaan gebruiken, lijkt het voor de hand te liggen om een Benelux merk te registreren. U verkrijgt daarmee tevens bescherming in België en Luxemburg. Een voordeel van een dergelijke registratie is dat de kosten lager liggen dan bij een EU merk.

Registratie in de EU
Indien u van plan bent om het merk in diverse landen binnen de EU te gaan gebruiken, dan ligt het voor de hand om een EU merk te registreren. Uw merk is dan direct beschermd in alle landen binnen de Europese Unie. Een groot voordeel van een dergelijke registratie is dat de kosten daarvan veel lager liggen dan wanneer u een merkregistratie in diverse individuele landen gaat verrichten.

Registratie buiten de EU
Met behulp van een groot en deskundig netwerk staan wij u tevens bij indien merkregistraties in andere landen, waar dan ook ter wereld, gewenst zijn.

 

Portfoliomanagement

Heffels Spiegeler Advocaten beheert de merken- en modellenportfolio van haar nationale en internationale cliënten. U houdt op deze manier overzicht over de bescherming van uw merken en modellen en de termijnen worden voor u bewaakt. U hoeft zich dan geen zorgen te maken over bijvoorbeeld de vernieuwingstermijnen.

Merkbewaking

Wij kunnen uw merkregistraties in de merkbewaking opnemen. Wanneer een derde een vergelijkbaar merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten aanvraagt, krijgt u van ons daarover een bericht. U kunt dan beslissen om maatregelen te nemen om de registratie van het merk van de betreffende partij te voorkomen.

Merkinbreuk: Opposities, nietigheidsprocedures en gerechtelijke procedures

Een groot voordeel van de dienstverlening van Heffels Spiegeler Advocaten in vergelijking met de traditionele merkenbureaus is dat wij u in het geval van een conflict met een andere partij zowel kunnen bijstaan bij oppositieprocedures en vernietigingsprocedures bij het Benelux- en het Europese merkenbureau als bij gerechtelijke procedures.