Home » procesrecht

Tag: procesrecht

Rechter veroordeelt een kunstenaar tot het maken van een groot en ‘indrukwekkend’ kunstwerk

Op 24 juni j.l. heeft de Rotterdamse rechtbank uitspraak gedaan in de zaak Kreuk versus Vo[1]. In deze zaak sleepte Bert Kreuk, een Nederlandse kunstverzamelaar, de Deens-Vietnamese kunstenaar Danh Vo voor de rechter vanwege wanprestatie. Vo zou niet het afgepsroken kunstwerk hebben geleverd voor “Transforming the Known”, een tentoonstelling van Kreuk’s collectie in het Haags …

Read more

Bevoegdheid van de Franse rechtbanken om te beslissen in geschillen tussen Facebook en zijn gebruikers

Over de territoriale bevoegdheid van de Franse rechters in het kader van het consumentenrecht L’origine du monde (“de herkomst van de wereld”) – Dit is de titel van het schilderij van de Franse kunstschilder Gustave Courbet dat een geschiedenisleraar, een leek op het gebied van kunst, onlangs op zijn Facebook ‘wall’ postte. Facebook besloot vervolgens …

Read more

Focus op de territoriale bevoegdheid van advocaten

De “postulation” is een specifiek mechanisme in Frankrijk dat de territoriale bevoegdheid van advocaten regelt. Bij de “Tribunal de Grand Instance” (Franse rechtbank) is vertegenwoordiging door een lokale advocaat verplicht. Deze verplichte vertegenwoordiging is ingesteld omdat de Tribunal de Grand Instance (hierna: TGI) besluiten neemt over zaken die voor partijen een grote impact kunnen hebben.

Read more

Nu sneller en goedkoper een inbreukmakende domeinnaam terugkrijgen

Nieuwe regels voor procedures domeinnamen bij  WIPO Voor in de regel eenduidige gevallen waarin een domeinnaam moet worden teruggevorderd leent de domeinnaamprocedure van de WIPO (World Intellectual Property Organization) zich uitstekend. Deze domeinnaamprocedure biedt een snelle en niet al te kostbare oplossing om een domeinnaam waarbij inbreuk wordt gemaakt op een merk of handelsnaam terug …

Read more