Home » Artikelen » Digitenne niet gehouden aan onderhandelingsresultaat RoDAP met BUMA

Digitenne niet gehouden aan onderhandelingsresultaat RoDAP met BUMA

kpn-digitenneDe voorzieningenrechter te Amsterdam heeft op 7 januari jl. geoordeeld [vonnis] dat Digitenne niet gehouden is aan het onderhandelingsresultaat van vereniging RoDAP (Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties) met BUMA. Digitenne is wel lid van RoDAP maar heeft niet deel genomen aan de onderhandelingen met BUMA over het tarief voor distributie van televisiezenders en is ook niet door haar moedermaatschappij KPN vertegenwoordigd tijdens deze onderhandelingen. Evenmin is de voorzieningenrechter van oordeel dat Digitenne een dienst is van KPN.

De uitkomst van dit geding hing volledig af van de bewijslastverdeling en had evengoed anders af kunnen lopen. Niettemin is – naast de argumenten van de voorzieningenrechter – aannemelijk dat Digitenne niet werd vertegenwoordigd door KPN tijdens de onderhandelingen tussen leden van RoDAP en BUMA; zij zou dan immers – gezien de opbouw van het tarievenstelsel en de daarmee gepaard gaande forse verhoging van de tarieven voor Digitenne – al veel eerder hebben geprotesteerd. BUMA had daarom beter al tijdens de onderhandelingen kunnen informeren of Digitenne door KPN werd vertegenwoordigd. Duidelijk was immers dat alle partijen individueel akkoord moesten gaan omdat RoDAP hen niet kon binden. Bovendien kent BUMA Digitenne al langer dan vandaag; ze wist met wie ze van doen had: een partij die op de centen let.

buma-stemraVan groter belang dan de vraag of Digitenne al dan niet gebonden was aan de uitkomst van de onderhandelingen met leden van RoDAP was het feit dat BUMA – zo blijkt uit het vonnis – niet tegenspreekt dat Digitenne jarenlang een lager tarief betaalde dan de kabelaars. BUMA zat en zit duidelijk in een spagaat. Ze kon gezien de ingenomen stellingen in deze procedure niet beamen dat Digitenne door haar specifieke wijze van distributie en/of door techniek en toegewezen frequentieruimte een beperkter zenderaanbod had dan andere distributeurs en daarmee anders behandeld diende te worden dan de kabel. Juist door dit na te laten en zich sterk te maken voor een vonnis waarin wordt bevestigd dat op Digitenne dezelfde tariefstructuur van toepassing dient te zijn dan de kabel, onderschrijft BUMA dat zij van mening is dat Digitenne en de kabel gelijk behandeld dienen te worden. Nu uit deze procedure is gebleken dat de kabel al jarenlang een veel hoger tarief betaalt dan Digitenne voor muziekauteursrechten die in Nederland exclusief door BUMA worden geëxploiteerd, rijst de vraag of BUMA de kabel niet jarenlang heeft gediscrimineerd door voor Digitenne een ander tarief en/of een andere tariefstructuur te hanteren. Het is prima dat BUMA daar zelf een eind aan lijkt te willen maken, maar wellicht kan ze dat beter doen door de kabel het lagere tarief van Digitenne aan te bieden.

Dat de messen worden geslepen bij de kabel is zeker, want die zal dit niet zomaar aan zich voorbij laten gaan.
Het zal me dan ook niet verbazen als BUMA na deze procedure toch opeens uitdrukkelijk de stellingen van KPN/Digitenne onderschrijft dat de beperkingen van Digitenne een andere behandeling rechtvaardigen. Er zijn immers veel meer kabel- en IPTV abonnees dan Digitenne-gebruikers en een verlaging naar het prijsniveau van Digitenne voor alle distributeurs is voor BUMA een enorme strop. Een ding is in ieder geval winst; deze procedure heeft zeker bijgedragen aan de transparantie die BUMA al lang geleden heeft beloofd.

Michiel Heffels