Home » Artikelen » Strengere eisen bij internetverkoop van energiegerelateerde consumentenproducten

Strengere eisen bij internetverkoop van energiegerelateerde consumentenproducten

energielabel2Bij het verkoop op afstand via internet worden door EU-wetgeving steeds nieuwe informatieverplichtingen voor handelaars opgelegd. Met ingang van 1 januari 2015 zijn nu ook de eisen wat betreft de informatieverplichting bij het verkoop van energiegerelateerde consumentenproducten op internet aangescherpt. Op grond van de nieuwe Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 518/2014 van de Commissie zijn handelaars verplicht het etiket en de productkaart op internet te tonen, zodat consumenten goedgeïnformeerde aankoopbeslissingen kunnen nemen.
Deze regelingen gelden niet alleen in Nederland. Ook in Duitsland moet vanaf begin 2015 aan dezelfde eisen worden voldaan.

Energielabels laten in een oogopslag en met een bepaalde kleurenschaal alle belangrijke informatie over het verbruik van een apparaat zien. Op een productkaart is specifieke informatie over het desbetreffende product te vinden.

De nieuwe eisen gelden niet voor alle apparaten. De verplichting tot het tonen van een etiket en een productkaart bestaat bij de volgende energiegerelateerde producten:

  • Huishoudelijke afwasmachines
  • Huishoudelijke elektrische koelkasten, diepvriezers en combinaties daarvan
  • Huishoudelijke wasmachines
  • Televisies
  • Airconditioners voor huishoudelijk gebruik (met enkele uitzonderingen)
  • Huishoudelijke droogtrommels
  • Lampen voor huishoudelijk gebruik en elektrische lampen en verlichtingsarmaturen
  • Stofzuigers
  • Ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties
  • Waterverwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van waterverwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties

De nieuwe informatieverplichtingen gelden in het algemeen alleen voor nieuwe modellen, aanpassingen van bestaande modellen inbegrepen. Dit zijn in de praktijk modellen met een nieuw typeaanduiding. Bij bestaande modellen kunnen etiket en productkaart op vrijwillige basis worden getoond.

De EU-verordening bevat precieze instructies, hoe de verplichte informatie beschikbaar moet worden gesteld. Het etiket en de productkaart kunnen in de nabijheid van de prijs van het product worden getoond of er kan gebruik worden gemaakt van een ‘geneste’ weergave waarbij de wetgever precieze instructies geeft op welke wijze dat moet gebeuren.

Voor zover internet handelaars bovengenoemde energiegerelateerde consumentenproducten op internet te koop aanbieden of verhuren moeten zij nagaan of deze producten als een nieuw model of als aanpassingen van een bestaand model met een nieuwe typeaanduiding op de markt zijn gebracht en of de leverancier het energielabel en de productkaart ter beschikking stelt. Vervolgens moet er voor een goede terhandstelling van de verplichte informatie op de website in de nabijheid van het product worden gezorgd. Zowel etiketten als productkaarten moeten hiervoor van de leveranciers verplicht in elektronische vorm beschikbaar gesteld worden.

Overigens gelden de nieuwe eisen ook voor verkoop via platforms als eBay of Amazon. In de praktijk bleken met name hier de wettelijke regelingen technisch moeilijk uitvoerbaar.

Graag adviseren wij u verder over bepaalde regelingen en het beschikbaar stellen van de informatie in de praktijk.

Franziska Pechtl